Tobramicina

Sin asociar
TOBRAGAN®
ALLERGAN
TOBREX
NOVARTIS
XOLOF
SAVAL
ZOTEON
NOVARTIS
ZOTEON PODHALER® Cápsulas
NOVARTIS

En asociación con Dexametasona
POENTOBRAL PLUS
PHARMA INVESTI
TOBRADEX
NOVARTIS
TOBRAGAN® D
ALLERGAN
TRAZIDEX OFTENO®/TRAZIDEX UNGENA® Solución Oftálmica-Ungüento Oftálmico
SOPHIA
XOLOF D
SAVAL

En asociación con Loteprednol
OFTOL PLUS Suspensión Oftálmica
SAVAL