Fenilefrina

Sin asociar
FRESHCLEAR®
ALLERGAN
MYDFRIN
NOVARTIS

En asociación con Carbinoxamina
MATINOR
FARMO QUIMICA DEL PACIFICO

En asociación con Fenilpropanolamina
MATINOR
FARMO QUIMICA DEL PACIFICO

En asociación con Feniltoloxamina
MATINOR
FARMO QUIMICA DEL PACIFICO